Det tunge skyts mod cybertruslen, TIBER-DK
to 1 oktober | 10:30 - 11:15
Sal/Theatre 4
Vil du skabe opmærksomhed om cybertrusler imod "kronjuvelerne" i din
organisation - også på højt ledelsesniveau? Og lære din organisation, hvordan
I bedre kan forsvare jer mod reelle, aktuelle trusler?
Kom og få et indblik i, hvordan TIBER-DK programmet (Threat Intelligence-
Based Ethical Red-teaming) hjælper de enkelte organisationer og den danske
finansielle sektor som helhed til at højne cyberrobustheden gennem læring fra
egne og andres TIBER tests. TIBER-DK programmet kan også anvendes som
inspiration til Red Team tests i andre kritiske sektorer.
Hør også om, hvordan den finansielle sektor gennem et privat-offentligt
partnerskab (Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed, FSOR) arbejder
tæt sammen om at øge den operationelle robusthed på tværs af sektoren,
herunder robustheden overfor cyberangreb.
Cyber Security, Hacking and Cyber Crime
Privacy, Compliance, Governance & Risk Management
Speaker
Mette Kanstrup Petry & Pernille Øls Andersen
Mette K. Petry koordinerer arbejdet for Finansiel Sektorforum for Operationel Robusthed (FSOR), som er et public-private partnership. FSOR-arbejdet indeholder bl.a. vurdering af den finansielle sektors samlede risici og etablering af mitigerende, et kriseberedskab og generel vidensdeling. Mette deltager i den forbindelse i internationale arbejdsgrupper om cyberrobusthed - herunder ECB's European Systemic Cyber Group.

Tidligere har Mette været udstationeret for Nationalbanken som Finans Attaché i
Washington DC og været chef for Nationalbankens finansielle transaktioner i
forbindelse med forvaltning af valutareserven, pengepolitikken og statsgæld.
Mette har en Master-grad i økonomi fra henholdsvis University of Warwick og
Aalborg Universitet.

Pernille Øls Andersen har det daglige ansvar for TIBER-DK Cyber Teamet (TCT) i Danmarks Nationalbank, som koordinerer, guider og understøtter TIBER-DK testene (Threat Intelligence-Based Ethical Red-teaming). Pernille er formand for de danske sektorgrupper, TIBER-DK GROUP og TIBER-DK SUBGROUPs, som faciliterer erfaringsudveksling blandt programmets deltagere. Ligeledes deltager hun i Den Europæiske Centralbanks TIBER-EU Knowledge Center, hvor myndighederne for de enkelte TIBER programmer i Europa deler erfaringer.
Pernille er uddannet cand.polit. og er Certificeret Seniorprojektleder (IPMA
niveau B). Pernille har tidligere arbejdet som projektleder i Nationalbanken på
infrastrukturprojekter i tæt samarbejde med den danske finansielle sektor.