Det tunge skyts mod cybertruslen, TIBER-DK
to 1 oktober | 10:30 - 11:15
Sal/Theatre 4
Vil du skabe opmærksomhed om cybertrusler imod "kronjuvelerne" i din
organisation - også på højt ledelsesniveau? Og lære din organisation, hvordan
I bedre kan forsvare jer mod reelle, aktuelle trusler?
Kom og få et indblik i, hvordan TIBER-DK programmet (Threat Intelligence-
Based Ethical Red-teaming) hjælper de enkelte organisationer og den danske
finansielle sektor som helhed til at højne cyberrobustheden gennem læring fra
egne og andres TIBER tests. TIBER-DK programmet kan også anvendes som
inspiration til Red Team tests i andre kritiske sektorer.
Hør også om, hvordan den finansielle sektor gennem et privat-offentligt
partnerskab (Finansielt Sektorforum for Operationel Robusthed, FSOR) arbejder
tæt sammen om at øge den operationelle robusthed på tværs af sektoren,
herunder robustheden overfor cyberangreb.
test
Privacy, Compliance, Governance & Risk Management
Cyber Security, Hacking and Cyber Crime
Speaker
Mette Kanstrup Petry & Pernille Øls Andersen
Mette K. Petry koordinerer arbejdet for Finansiel Sektorforum for Operationel Robusthed (FSOR), som er et public-private partnership. FSOR-arbejdet indeholder bl.a. vurdering af den finansielle sektors samlede risici og etablering af mitigerende, et kriseberedskab og generel vidensdeling. Mette deltager i den forbindelse i internationale arbejdsgrupper om cyberrobusthed - herunder ECB's European Systemic Cyber Group.

Tidligere har Mette været udstationeret for Nationalbanken som Finans Attaché i
Washington DC og været chef for Nationalbankens finansielle transaktioner i
forbindelse med forvaltning af valutareserven, pengepolitikken og statsgæld.
Mette har en Master-grad i økonomi fra henholdsvis University of Warwick og
Aalborg Universitet.

Pernille Øls Andersen har det daglige ansvar for TIBER-DK Cyber Teamet (TCT) i Danmarks Nationalbank, som koordinerer, guider og understøtter TIBER-DK testene (Threat Intelligence-Based Ethical Red-teaming). Pernille er formand for de danske sektorgrupper, TIBER-DK GROUP og TIBER-DK SUBGROUPs, som faciliterer erfaringsudveksling blandt programmets deltagere. Ligeledes deltager hun i Den Europæiske Centralbanks TIBER-EU Knowledge Center, hvor myndighederne for de enkelte TIBER programmer i Europa deler erfaringer.
Pernille er uddannet cand.polit. og er Certificeret Seniorprojektleder (IPMA
niveau B). Pernille har tidligere arbejdet som projektleder i Nationalbanken på
infrastrukturprojekter i tæt samarbejde med den danske finansielle sektor.
Udstiller
Infosecurity Denmark/Version2 Datacenter