Whitepaper oversigt

hvordan sikrer du dig at sikkerheden er inkluderet i den digitale forretningsstrategi?

hvordan sikrer du dig at sikkerheden er inkluderet i den digitale forretningsstrategi?
Stort set alle virksomheder har startet den digitale transformationsrejse, men vi ser i stigende grad at virksomheder igangsætter store vigtige digitale projekter uden at have inkorporeret IT sikkerheden, hvilket giver bagslag når deres projekter kuldsejler på grund af manglende sikkerhedskontroller - med den dertil hørende store økonomiske konsekvens. Esben vil i denne præsentation give sit bud på hvordan du kan sikre at cybersikkerheden indgår som en naturlig del af den digitale forretningsstrategi i din organisation.
download
Ved download af dette whitepaper accepterer du, at leverandøren af whitepaperet kontakter dig på din oplyste e-mailadresse eller telefonnummer med yderligere information om leverandørens ydelser relateret til whitepaperet
FacebookTwitterLinkedinMailPrint
Funktionen:
Udgivelsesdatoen: 03-05-2019
Filtype: pdf
Dokument: Præsentation
Sprog: DA
Udgivet af: NNIT

Også interessant

Arrangør
Version2
Ingeniøren
Partner